Yuh Baba Hz. (Ölübanladı & Ölübekledi Sultan)
Yuh Baba Hz. Türbesi (Ölübanladı & Ölübekledi Sultan), Konya / Meram Yol Tarifi Al

Yuh Baba Hz. (Ölübanladı & Ölübekledi Sultan)

Konya Meram İlçe'sinde Yuh Baba Hz. Türbesi  (Ölübanladı & Ölübekledi Sultan). Asırlarca onun adını taşıyan ve çeşitli vesilelerle şer’iye sicillerinde sıkça adı geçen bu mahalle, Ölübanladı veya sonraki ifadesiyle Ölübekledi mahallesidir. Bu mahalle Sahibata Camii’nin doğusunda ve Lârende Caddesi’nin hemen güneyinde yer alır. Şimdi mahallenin adı Gazezler Mahallesi’dir.
Vaktiyle bu mahallede herkesin pek itibar etmediği, sözlerine gülüp geçtiği bir zat yaşarmış. Mahalleden biri vefat edince, cenaze yıkanıp kefenlendikten sonra, tabuta konacağı sırada varır, ölünün kulağına herkesin duyacağı şekilde “Senin de ervahına yuh olsun” dermiş. Bu senelerce böyle devam etmiş gitmiş. Hiç kimse bunu neden söylediğinin üzerinde durmamış. Çünkü onlara göre bu zat, pek de akıllı bir adam olmadığı için, sözünün sübutu da yok, “ne olacak deli” der geçerlermiş.Seneler geçmiş, bir gün de bu zatın vadesi tamam olmuş, vefat etmiş, onu da yıkamışlar, kefenlemişler, tabuta koymuşlar, tam tabut omuzlara alınacağı sırada mahallenin bıçkın delikanlılarından bir genç gelerek bu zatın kulağına eğilmiş ve “Senin de ervahına yuh olsun” diye bağırmış. “Yuh Baba” hemen tabuttan başını kaldırıp: “-Eğer ben de o gidenler gibi isem, bana da yuh olsun!” demiş ve tekrar yatmış. Halk “Ölü belinledi” demişler.  Sonradan halk ölü belinlediyi “Ölü bekledi” yapmış. Konya’da Sahib-i Ata Camii’nden çarşıya doğru, Larende caddesine girerken hemen 200-300 metre ileride sağa bir yol ayrılır, burası Karakurt caddesidir. Lârende caddesin¬den Karakurt caddesine dönünce sağ taraftaki binalardan birisi Kur’ân kursu olarak yapılmıştır. Buranın bahçesinde bir mezar vardır. İşte o mezar bu zata aittir. Konya’da pek çok evin, resmî veya özel kuruluşun mülkü içerisinde kabirler vardır. Bunlar bir zamanlar satılan türbelerden kalmıştır. Bunların eski Konya mahallelerinde örneği çoktur. Bunların pek çoğu, “Ölübanladı” mahallesinde olduğu gibi, bu yatırlar bulundukları mahalleye adlarını vermişlerdir. Sonradan tarihi önemi haiz olan bazı türbeler istimlâk edilerek çevreleri açılmıştır.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2896