Sarı Gürz Nurettin Efendi Hz. (Sarı Görez, Sarıgüzel)
Sarı Gürz Nurettin Efendi Hz. (Sarı Gez) Türbesi, İstanbul / Fatih Yol Tarifi Al

Sarı Gürz Nurettin Efendi Hz. (Sarı Görez, Sarıgüzel)

İstanbul Fatih İlçesi'nde Sarı Gürz Nurettin Efendi Hz. (Sarı Görez, Sarıgüzel) Türbesi, “Sarı” lakabını sarışın ve kısa boylu olmasından almıştır. Fetvalardaki imzasından Hamza ismini de kullandığı anlaşılmaktadır. Nureddin ismi ise sıfatıdır. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Babası Karesi sancağından Yusuf’tur. Bursa’da Bayezid Medresesi, Edirne’de Dârülhadis Medresesi ve İstanbul’da Sahn-ı Semân Akdeniz Başkurşunlu Medresesi’nde 1516 yılında müderrislik yapmıştır. Emekli olduktan sonra İstanbul kadısı tayin edilmiştir. Sonrasında Anadolu kazaskerliği ve Rumeli kazaskerliği görevlerinde bulunmuştur. 1522 yılında vefat etmiş olup İstanbul Kıztaşı’nda Çıkrıkçı Kemâleddin’in inşa ettirdiği mescid civarında Sarıgörez Nûreddin Efendi’nin evi bulunduğundan mescid ve çarşı onun adıyla tanınmıştır. Sarı Gürz Nurettin Efendi Hz. (Sarı Görez, Sarıgüzel) ve ailesinin bazı fertleri bu mescidin hazîresine defnedilmiştir. İstanbul’da Sarıgüzel Camii ve semtinin adı Sarı görez’den gelmektedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 1552