Sultan Hatun (Aynalı Kadın Türbesi)
Sultan Hatun (Aynalı Kadın Türbesi), Sinop Yol Tarifi Al

Sultan Hatun (Aynalı Kadın Türbesi)

Orhan Gazi’nin torunu olan hanım
Türbe içerisinde 3 adet sanduka bulunmaktadır. Bu sandukalardan ilki 1395 senesinde vefat eden Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa’nın kızı Sultan Hatun’a aittir. Sultan Hatun aynı zamanda Candaroğlu Beyi Süleyman Paşa’nın da hanımıdır. Diğer kabirlerin kimlere ait olduğu bilinmemektedir. Kapı üzerindeki mermer yazıt Selçuklu nesihiyle yazılmıştır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde adı geçen türbelerden biridir. Sultan Hatun Türbesi bugün halen Sinop Merkez’de Arkeoloji Müzesi Bahçesinde ziyaret edilebilmektedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 1926