Veli Abdullah Hz. ve Arkadaşları
Veli Abdullah Hz. ve Arkadaşları Türbesi, Amasya Yol Tarifi Al

Veli Abdullah Hz. ve Arkadaşları

İki büyük Halveti şeyhi
Veli Abdullah Hazretlerinin ve arkadaşlarının kim olduğu ile ilgili bilgi bulunamamıştır. Mehmet Paşa Cami haziresinde iki büyük zatın türbesi olduğu sanılmaktadır. Bunlardan ilki Amasya’da yetişen büyük velilerden Şeyh Seyyidüddin Ali el- Halveti’dir. Amasyalı Seydi Halife olarak da bilinmektedir. Bir diğeri ise Anadolu’da faaliyet gösteren ilk Halveti şeyhlerinden Habib Karamani’dir. Şeyh Seyyidüddin Habib-i Karamani hazretlerinin baş halifesidir. Habib-i Karamani’nin vefatından sonra onun yerine geçti ve “Seydi Halife” ünvanıyla anıldı. Her iki zat’ın kabri de yan yanadır. Türbeler bugün halen Amasya Merkez’de Mehmet Paşa Mahallesi Pirinççi Caddesinde bulunan Mehmet Paşa Cami haziresinde bulunmaktadır.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 1402