Sarı Yakup Hz.
Sarı Yakup Hz. Türbesi, Karatay / Konya Yol Tarifi Al

Sarı Yakup Hz.

Molla Fenari’nin yetiştirdiği alimlerden biri
Doğum tarihi bilinmemekle birlikte Konya’da doğmuştur. Çelebi Sultan Mehmet döneminde yaşamıştır. Sarı Yakup Zamanın büyük alimi olan ve Osmanlı Devleti’nin ilk şeyhülislamlarından olan Molla Fenari’den dersler almıştır. Daha sonra uzunca bir dönem müderrislik yapmıştır. Fıkıh, kelam ve hadis ilminde dönemin büyük alimlerinden biri olmuştur. Kendisinin rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber efendimizi rüyasında görmüştür. 1429 yılında Konya’da vefat etmiştir. Konya’nın Karatay ilçesinde olan, Sarı Yakup Türbesi ayni adı taşıyan Camii'nin Haziresi'nde bugün halen ziyaret edilebilmektedir. 

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2350