Hz. Abdullah bin Revaha R.A.
Hz. Abdullah bin Revaha R.A. Türbesi, Ürdün Yol Tarifi Al

Hz. Abdullah bin Revaha R.A.

Şiirleri Oklardan Daha Etkili Sahabe

Hazrec kabilesinin Benî Hâris kolundan Revâha b. Sa‘lebe’nin oğludur. Hz. Abdullah bin Revaha R.A. Muhadramûn şairlerinden olup sanatını yalnız Hz. Peygamber’i ve İslâm dinini savunmak, müşrikleri hicvetmek yolunda kullanmıştır. Resûlullah’ın onun için söylediği bilinen, “Şiirleri müşrikler üzerinde oklardan daha etkilidir” cümlesi şairlik kudreti, “Şüphe yok ki kardeşiniz bâtıl ve boş söz söylemez” cümlesi ise kişiliği hakkındaki görüşlerini yansıtmaktadır. Hz. Abdullah bin Revaha R.A. okuma yazma bilmesi, hassas bir şair, hatip ve aynı zamanda mâhir bir muharip olması, yüksek cesaret ve şecaate, ayrıca ileri derecede zühd ve takvâya sahip bulunması gibi hasletlerinden dolayı Hz. Peygamber’in özel teveccüh ve itimadını kazanarak ashâb-ı kirâm arasında temayüz etmiş ve önemli görevler yüklenmiştir. Hz. Abdullah bin Revaha R.A. Mute Savaşı’nda komutanlık yapmış ve şehit olmuştur. Ürdün’de medfundur.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2706
Anahtar Kelimeler: Hz. Abdullah bin Revaha R.A., Mute Savaşı, komutanı, şehit, Ürdün