Hz. Harun A.S.
Petra District, Ürdün Yol Tarifi Al

Hz. Harun A.S.

Hz. Harun A.S. Allah’ın hidayetine eren ve Hz. Musa A.S.’ın yardımcısı olan peygamber

Hz. Harun A.S., Hz. Musa A.S.’ın kardeşidir. Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi yerde adı geçmekle birlikte hayatı ve faaliyetiyle ilgili fazla bilgi bulunmayan Harun umumiyetle Hz. Mûsâ ile beraber zikredilmektedir ve Harun’a vahiy geldiği, hidayete erdirildiği, lütufta bulunulduğu, güzel konuştuğu, Mûsâ ile beraber ona da furkan verildiği belirtilmektedir. Hz. Mûsâ, Firavun’a gitmekle görevlendirilince kardeşi Harun’un kendisine yardımcı olarak verilmesini, görevine onun da ortak edilmesini Allah’tan istemiş, bu isteği kabul edilerek ona peygamberlik verilmiştir. Hz. Harun A.S. Türbesi Ürdün’de bulunmaktadır.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 3567
Anahtar Kelimeler: Hz. Harun A.S., Türbesi, Ürdün, Ma'an