Hz. Cafer Tayyar R.A.
Hz. Cafer Tayyar R.A. Türbesi, Ürdün Yol Tarifi Al

Hz. Cafer Tayyar R.A.

İki Eli İki Kanat Olan Sahabe

Hz. Muhammed’in amcasının oğludur. Hz. Cafer Tayyar R.A. 590 yılına doğru Mekke’de doğmuştur. Hz. Ali’nin öz kardeşi olup ondan on yaş büyüktü. Ebû Tâlib’in çocuklarının fazla oluşu sebebiyle geçim sıkıntısı çektiği sırada yükünü hafifletmek üzere Hz. Peygamber Ali’yi, amcası Abbas da Cafer’i yanına almıştı. Bu sebeple gençlik yılları amcası Hz. Abbas’ın yanında geçti. Hz. Peygamber’e ilk iman edenler arasında yer aldı. Bedir Gazvesi’ne katılmamış olmakla beraber kendilerine Hz. Peygamber’in bu savaşta elde edilen ganimetlerden pay ayırdığı ve Bedir’e katılma şeref ve sevabına sahip olduklarını belirttiği sekiz kişiden birisi de Cafer b. Ebû Talib idi. Mute Savaşı’nda Zeyd b. Hârise’nin şehid düşmesinden sonra idareyi aldı ve düşman üzerine kahramanca hücum ederek şehid oldu; bu arada iki kolu da kesildi. Hz. Peygamber, yüce Allah’ın Cafer’in kesilen iki koluna karşılık iki kanat ihsan ettiğini ve onlarla cennette uçtuğunu haber vermiştir. Bu sebeple kendisine “tayyâr” (uçan) ve “zü’l-cenâheyn” (iki kanatlı) lakapları verilmiştir. Hz. Cafer Tayyar R.A. Ürdün’de medfundur.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 5129
Anahtar Kelimeler: Hz. Cafer Tayyar R.A., Ürdün, Al-Mazar