Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah R.A.
Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah R.A. Türbesi, Ürdün / Al-Balawinah Yol Tarifi Al

Hz. Ebu bin Ubeyde Cerrah R.A.

Aşere-i Mübeşşere’den Bir Sahabe

Hz. Muhammed S.A.V. yaşarken cennetle müjdelenen on kişiden (aşere-i mübeşşere) biri olan Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah R.A., Hicretten kırk yıl önce 583’de doğdu. Benî Hâris kabilesinden olan, Câhiliye devrinde Mekke’de okuma yazma bilen birkaç kişiden biri olduğu için Kureyşliler kendisine değer verirdi. Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah R.A., Hz. Peygamber’in İslâm’a davete başladığı ve henüz Dârülerkam’a girmediği günlerde Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla müslüman oldu. İslâmiyet’in yayılması için büyük çaba gösterdi ve bu sebeple Kureyşliler’in ağır baskılarına mâruz kaldı. İşkenceler dayanılmaz hale gelince 616 yılında yapılan İkinci Habeşistan Hicreti’ne katıldı. Ancak bir müddet sonra Mekke’ye döndü. Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah R.A., “tâûnu Amvâs” diye meşhur olan ve birçok sahâbînin ölümüne yol açan vebaya yakalanarak Beysân’a bağlı Amtâ köyünde vefat etti ve oraya defnedildi. Bugün kabri Ürdün’de Gurülbilevne bölgesindeki Ebû Ubeyde köyünde bulunmaktadır.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 4524
Anahtar Kelimeler: Ürdün, aşere-i mübeşşere, Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah R.A., Sahabe, Al-Balawinah