Hz. Hatice R.A.
Hz. Hatice R.A. Türbesi, Suudi Arabistan / Mekke Yol Tarifi Al

Hz. Hatice R.A.

Resulallah’ın İlk Hanımı

Hz. Muhammed’in ilk hanımıdır. Hz. Hatice R.A.’ın üstün iffeti sebebiyle İslâmiyet’ten önce “Tâhire” lakabıyla anıldığı bilinmektedir. “Kübrâ” sıfatı ise Resûl-i Ekrem’in en büyük hanımı olması sebebiyle daha sonraki dönemlerden itibaren kullanılmıştır. Hz. Muhammed ile Hatice’nin ilk çocukları Kasım olup iki yaşına kadar yaşadı. Resûl-i Ekrem Ebü’l-Kasım künyesini onun adından almıştır. En büyük çocuklarının Zeyneb olduğu da söylenmektedir. Daha sonra Rukıyye, Ümmü Külsûm ve Fâtıma doğdu. Çocuklarından Tayyib (Abdullah) ile Tâhir peygamberlikten önce vefat etti. Hz. Hatice, yeryüzünde sadece üç müslümanın bulunduğu İslâmiyet’in ilk günlerinde Resûlullah ve Hz. Ali ile beraber bazan Kâbe civarında, bazan evinde ibadet etti. Yirmi beş yıl kadar süren mutlu bir evlilik hayatından sonra hicretten üç yıl kadar önce 10 Ramazan’da (19 Nisan 620) vefat etti. Hz. Hatice R.A. Türbesi Suudi Arabistan Mekke Şehri'nde, Cennet'ül Mualla'da dır.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2843
Anahtar Kelimeler: Hz. Hatice R.A., Türbesi, Suudi Arabistan, Mekke, Cennet'ül Mualla