Hz. Osman R.A.
Hz. Osman R.A. Türbesi, Suudi Arabistan / Medine Yol Tarifi Al

Hz. Osman R.A.

İslam Dininin Üçüncü Halifesi.

Hz. Ömer’den sonra gelen 3. İslâm halifesidir. Fil Vak‘ası’ndan altı yıl sonra Tâif’te doğdu. İslâmî davetin ilk safhasında Hz. Ebû Bekir’in delâletiyle Resûlullah’ın yanına giderek müslüman oldu ve ilk on müslüman arasında yer aldı. Resûl-i Ekrem’in vahiy kâtiplerinden olan Osman, Ebû Bekir zamanında onun kâtipliğini ve müşavirliğini yaptı. Onun Hz. Ömer’i halef tayin etmesi hususunda olumlu görüş belirtti. Hz. Ömer’in de danışmanları arasında yer aldı. Resûlullah’ın iki kızıyla evlenmiş olduğu için “zü’n-nûreyn” (iki nur sahibi) lakabıyla meşhur olmuştur. Çıkan isyan sonucu evine zorla giren âsiler tarafından şehit edilmiştir. Cenazesi bile gece vakti az kişinin katılımıyla gizlice kaldırılmıştır. Cenazeye Hz. Osman’ın iki hanımının yanında üç-on yedi arasında erkeğin katıldığı ve onun Medine’deki Cennetü’l-baki bitişiğindeki Haşşükevkeb denilen yere defnedildiği bildirilmektedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2885
Anahtar Kelimeler: Hz. Osman R.A., 3. Halife, Medine, Cennetü’l-baki