Hz. Musa A.S.
Hz. Musa A.S. Türbesi, Filistin Yol Tarifi Al

Hz. Musa A.S.

Hz. Musa A.S. Firavun zulmünü bitiren Hakk’ın mucizesi büyük peygamber

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’a göre büyük bir peygamber ve İsrâiloğulları’nı Mısır’daki Firavun’un zulmünden kurtaran bir liderdir. Hz. Musa A.S. Tevrat’a göre peygamberlerin en büyüğüdür. Musa adı, Kur’ân-ı Kerîm’de adı en çok geçen peygamberdir. Kur’ân-ı Kerîm, Mûsâ’nın dünyaya geldiği dönemde Mısır’ın ve İsrâiloğulları’nın durumunu naklederken Firavun’un halkını çeşitli zümrelere böldüğünü, bir kısmını güçsüz bulup baskı ve zulüm yaptığını, erkek çocuklarını öldürüp kız çocuklarını sağ bıraktığını bildirmektedir. Firavun’un rüyasının İsrailoğulları içinden doğacak bir erkek çocuğun saltanatını elinden alacağı şeklinde yorumlanması sebebiyle İsrailoğulları’ndan doğan her erkek çocuğun öldürülmesini emretmiştir. Böyle bir ortamda Musa doğmuş ve annesi tarafından nehre bırakılmıştır. Sonunda Firavun’un sarayına ulaşmış ve hanımı Asiye tarafından sahiplenilmiştir. Firavun’a karşı hakkı savunmuş ve gösterdiği mucizeler sayesinde Kızıldeniz’i asasıyla yararak İsrailoğulları’nı Mısır’dan kurtarmıştır. Hz. Musa A.S. Türbesi, Kabri, Filistin Kudüs Şehri'nde dir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 3253
Anahtar Kelimeler: Firavun, Kızıldeniz, Hz. Musa A.S., Türbesi, Kabri, Filistin, Kudüs