Hanefi Sultan Hz.
Hanefi Sultan Hz. Türbesi, Manisa / Gölmarmara Yol Tarifi Al

Hanefi Sultan Hz.

Manisa Gölmarmara İlçe'sinde Hanefi Sultan Hz. Türbesi, Türbe Camii içinde, kıble tarafında Minber dibindeki kapıdan geçilerek ziyaret edilebilir. Evliya Çelebi Seyahatnağmesinde "Hanife Sultan bizzat caminin mihrabı önünde kurşunlu kubbe-i ali içinde medfundur. Hanife Sultan menkıbe ve kerametleri bol bir ulu sultandır. Bu camiler dışında zaviyeleri olan şehrin halkı fakir olmakla beraber ayanı tamamen müderrislerden oluşmaktadır. Ziyaret yeri olarak Hanefi Sultan, yanında Mehmet Baba ve Ali Baba isminde zatlar bulunmaktadır." olarak geçer. 
Türbe Camii içindeki Tarihi Taşda "Harab olmuş iken türbe-i cami-i şerifi / Hacı Müezzinzade Mehmed efendi namıyla bina oldu / O ferzend-i Al-i Bahta hayra mazhar olmaktır maksud / Mücerred lutfa hakkıyla hitam-pezir oldu / Hezaran şükr edüp Hakka  irişdim ikmaline / Bi hamdillah bu tarih ile Cami-i Şerif tamam oldu /Yani türbe ile birlikte cami harab olmuş iken  Hacı Müezzinzade Mehmed efendi namıyla yeniden inşa edildi / O Bahtı Yüce hayırseverin maksadı herzaman hayırlı eserler ortaya koymaktır ki Hakkın inayetiyle bu hayır eserini de yapmaya muvaffak oldu / Cenabı Allah Hazretlerine binlerce şükürler olsunki bunu tamamlayabildim" yazar.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2201