Hz. Dumlu Baba R.A.
Hz. Dumlu Baba R.A. Türbesi, Erzurum / Yakutiye Yol Tarifi Al

Hz. Dumlu Baba R.A.

Evliya Çelebi’nin "Dokuz saatte Dumlu Sultan menziline vardık. Asab-ı güzinden ulu bir sultan olup kubbesinde medfundur. Asitanesi azim ziyaretgâhtır.” dediği, İbn Batuta’nın ise “Erzurum’da Ahi Dumanın zaviyesine inmiştik. Bu zat ileri bir yaşta olup, yüz otuz yaşını aştığı söylendiği halde hala bir değneğin yardımıyla yürüyebilmekte hafızası bütün canlılığı ile durmakta, beş vakit namazını kılmakta idi.” dediği kişi Dumlu Baba’dır. Fırat Nehri’nin kollarından biri olan Karasu’nun doğduğu yer buradadır. Türbe, Erzurum’un kuzeyindeki Dumlu Dağı’nda bulunmaktadır.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2500
Anahtar Kelimeler: Hz. Dumlu Baba R.A., Fırat Nehri, kolları, Karasu, doğduğu yer, Türbe, Erzurum, Dumlu Dağı