Hz. Komutan Sahabe R.A. (Muaz bin Cebel'in Komutanı)
Hz. Komutan Sahabe R.A. (Muaz bin Cebel'in Komutanı) Türbesi, Diyarbakır / Silvan Yol Tarifi Al

Hz. Komutan Sahabe R.A. (Muaz bin Cebel'in Komutanı)

18 yaşında iken müslüman oldu ve İkinci Akabe Biatı’na katıldı. Hz. Komutan Sahabe R.A. (Muaz bin Cebel'in Komutanı) Kendi kabilesinden İslâmiyet’i kabul eden arkadaşlarıyla birlikte geceleri Benî Selime oğullarından henüz müslüman olmayan bazı kimselerin putlarını kırdı veya putların âcizliğini ortaya koyacak eylemler yaptı. Hz. Ebû Bekir devrinde Suriye fetihlerine katıldı. Önemli görevler üstlendiği Yermük ve Ecnâdeyn savaşlarıyla Dımaşk’ın fethinde bulundu. Ecnâdeyn Savaşı’nda ordunun sağ kanadına kumanda etti. Hz. Ömer halifelik görevini üstlendiğinde Suriye ordusunun kumandanı Ebû Ubeyde b. Cerrâh ile ona bir mektup yazdı. Ebû Ubeyde veba salgınında ölünce ordunun başına geçti ve komutanlık yaptı. Asr-ı saâdet’te Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını ezbere bilen birkaç kişiden biri olan Muâz, Resûlullah’ın kendilerinden Kur’an öğrenilmesini tavsiye ettiği dört sahâbî arasında yer alıyordu. Hz. Komutan Sahabe R.A. (Muaz bin Cebel'in Komutanı) Türbesi, Diyarbakır Silvan İlçe'sinde dir. 

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 3038