Hz. Yakub A.S.
Hz. Yakub A.S. Türbesi, El Halil, Filistin Yol Tarifi Al

Hz. Yakub A.S.

Hz. Yakub A.S. İsrailoğulları kavminin atası ve sevgili oğlu Hz. Yusuf A.S.’ın babası

Hz. İshak A.S.’ın oğlu olan Hz. Yakub A.S., Kur’ân-ı Kerîm’e göre peygamber, Yahudi inancına göre İsrail’in ataları diye adlandırılan üç kişiden biridir ve İsrâiloğulları’nın isim babasıdır. Dayısının Lea (Leah) ve Raşel (Rahel) adlı iki kızı ile evlenir ve her biri için dayısına yedi yıl hizmet eder. Raşel ve Lea cariyeleri Zilpa ile Bilha’yı da Yakub’a verirler. Yakub’un Lea’dan Ruben, Şimon (Simeon), Levi, Yahuda (Yuda), İssakar ve Zebulun ile kızı Dina; cariyesi Zilpa’dan Gad ve Aşer; Raşel’den Yusuf ve Bünyamin; cariyesi Bilha’dan Dan ve Naftali olmak üzere on iki oğlu dünyaya gelir. Kur’ân-ı Kerîm’de Ya‘kūb’dan hem bu isimle hem de İsrail diye bahsedilmektedir. Bazı rivayetlere göre Ya‘kūb adı kendisine, Allah’ın emirlerini ve yasaklarını kitaptan takip ederek uygulaması veya zürriyetinin onu takip etmesi yahut doğum esnasında kardeşinin topuğunu tutması sebebiyle verilmiştir. Hz. Yakub A.S. Türbesi, İbrahim Camii (Halilurrahman Cami) içinde ,yahudi tarafındadır. Mezarları Cami'nin altındaki Mağaradadır. Cami bu Mağara'nın üzerine inşa edilmiştir. Hz. Yakub A.S. , Hz. Sare Validemizin oğlu, Hz. Yusuf A.S.'ın babasıdır. Ayrıyetten bu camide, Hz. İbrahim A.S. , Hz. İshak A.S. , Hz. Yakub A.S. hanımları ile birlikte medfundurlar.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2681
Anahtar Kelimeler: Hz. Yakub A.S, El Halil, Peygamber, Halilurrahman Camii