Hz. Yusuf A.S.
Hz. Yusuf A.S. Türbesi, El Halil, Filistin Yol Tarifi Al

Hz. Yusuf A.S.

Hz. Yusuf A.S. Allah’ın inayetiyle Mısır’ı kıtlıktan kurtaran peygamber

Hz. Yusuf A.S., Hz. Yakub A.S.’ın on iki oğlundan on birincisi olup onun küçüğü olan Bünyâmin ile öz kardeştir. Yusuf kıssası Tevrat’ta ve Kur’an’da ayrıntılı biçimde anlatılmaktadır. Bu kıssada, babasının ona duyduğu sevgiden dolayı kardeşleri tarafından kıskanılan Yusuf kuyuya atılmış ve ölüme terk edilmiştir. Daha sonra oradan geçen kervanlar tarafından fark edilip çıkarılmış ve satılmıştır. Böylece yolu Mısır’a, Firavun’un sarayına düşmüştür. Firavun’un rüyasını yorumlamasıyla Mısır’da yedi yıl bolluk ve yedi yıl kıtlık yaşanacağını söyler ve gerekli önlemler alındığı için Mısır halkı kıtlıkla başa çıkabilmiştir. İslâmî kaynaklara göre ise Yusuf’un naaşı mermer bir sandukaya yerleştirilip Nil kıyısına defnedilmiştir. Mûsâ, İsrâiloğulları’nı Mısır’dan çıkarınca Yûsuf’un kemiklerini de beraberinde götürür. Yeşû’nun ölümünden sonra Şekem yakınlarında Yakub’un kuyusu civarına defnedilir. Hz. Yusuf A.S.’ın kabri Filistin el-Halil Şehri'nde İbrahim Camii (Halilurrahman Cami) içinde ,yahudi tarafındadır. Mezarları Cami'nin altındaki Mağaradadır. Cami bu Mağara'nın üzerine inşa edilmiştir. Ayrıyetten bu camide, Hz. İbrahim A.S. , Hz. İshak A.S. , Hz. Yakub A.S. hanımları ile birlikte medfundurlar.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 5301
Anahtar Kelimeler: Hz. Yusuf A.S., kabri, Filistin, El-Halil,Halilurrahman Cami, Mağara, Makpela