Hendek Savaşı Yeri
Hendek Savaşı Yeri, Suudi Arabistan / Medine Yol Tarifi Al

Hendek Savaşı Yeri

Kuşatılan Mübarek Şehir Hendeklerle Savunuluyor

Bu savaşa Medine şehrinin müdafaası çevresine kazılan hendeklerle sağlandığı için Hendek Savaşı Yeri (Hendek Gazvesi) denilmiştir. Birkaç haftada tamamlanan hendek kazma işinden hemen sonra muhtemelen 10-12.000 kişiden oluşan düşman ordusu Medine’ye ulaştı ve karargâhını şehrin kuzeyinde Uhud Savaşı’nın yapıldığı alanda kurdu; müşriklerin sancağını Benî Abdüddâr’dan Osman b. Talha taşıyordu. Müslüman askerlerin sayısı ise 3000 kadardı ve muhacirlerin sancaktarı Zeyd b. Hârise, ensarınki de Sa‘d b. Ubâde idi. Sonuçta Ebu Süfyan Medine kuşatmasını kaldırdı ve Mekke’ye döndü. İslâm tarihinde bir dönüm noktası olan Hendek Savaşı Yeri’nde altı müslüman (Sa‘d b. Muâz, Enes b. Evs, Abdullah b. Sehl, Tufeyl b. Nu‘mân, Sa‘lebe b. Ganeme ve Kâ‘b b. Zeyd) şehit oldu. Hendek Savaşı Yeri, Suudi Arabistan Medine Şehri'nde dir. 

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2820
Anahtar Kelimeler: Hendek Savaşı Yeri, Suudi Arabistan, Medine