Caber Kalesi Sahabeler R.A. (Ca'ber Kalesi)
Caber Kalesi Sahabeler, Suriye / Al-Thawrah Yol Tarifi Al

Caber Kalesi Sahabeler R.A. (Ca'ber Kalesi)

Suriye Al-Thawrah Şehri'nde Caber Kalesi Sahabeler R.A. (Ca'ber Kalesi), Hz. Ali ile Hz. Muâviye, bu Ca‘ber Kalesi karşısında büyük bir savaş yapmıştır. Her iki taraftan binlerce sahâbe, Suffe Erbâbı, Muhâcirîn, Ensâr, Tâbiîn ve Tebe-i  Tâbiîn şehid olmuştur. Hâlâ o Ca‘ber sahasında nurlu kabirleri ve mezar taşları vardır. Her tarafta yüzlerce kubbe ve kabirleri görülmektedir. Başlıca bilinenleri şunlardır; Beşîr b. Hâtem Tâi, Musa b. Zübeyr, Zeynüddîn b. Âkil b. Ebî Tâlib, İsmâil b. Huzeyme, Serâceddîn b. Hâlid, Sâlih Berkî b. Abd Rey. Bunlardan başka daha nice sahâbe-i kirâm vardır. Şuan kalenin kendisi var fakat etrafını Baraj gölü kaplamıştır. 

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 3849
Anahtar Kelimeler: Suriye, Al-Thawrah, Caber Kalesi, Sahabeler R.A. (Ca'ber Kalesi)