Ebu Said Muhammed Hadimi Hz. (Mehmet Saidi Hadimi)
Ebu Said Muhammed Hadimi Hz. (Mehmet Saidi Hadimi) Türbesi, Konya / Hadim Yol Tarifi Al

Ebu Said Muhammed Hadimi Hz. (Mehmet Saidi Hadimi)

1701 yılında Konya’nın Hâdim kasabasında doğmuştur. Hâdimî nisbesi yanında Hüseynî, Nakşibendî, Konevî nisbeleriyle de anılmaktadır. Ebu Said Muhammed Hadimi Hz. (Mehmet Saidi Hadimi) Konya’daki Karatay Medresesi’nde eğitim almıştır. 1725’te hocası İbrâhim Efendi’nin tavsiyesi üzerine İstanbul’a giderek Kazovalı (Kazâbâdî) Ahmed Efendi’nin medresesinde öğrenimine devam etmiş olup sekiz yıl öğrenim gördükten sonra Hâdim’e dönmüş ve babasından boşalan Hâdim Medresesi’nde ders vermeye başlamıştır. O kadar önemli bir konuma erişmiştir ki, II. Ahmed ve I. Mahmud zamanlarında Dârüssaâde ağası olarak görev yapan Hacı Beşir Ağa Ebû Saîd Hâdimî için bir kütüphane yaptırmıştır. 1762 yılında vefat etmiştir. Ebu Said Muhammed Hadimi Hz. (Mehmet Saidi Hadimi) Türbesi yine Konya’nın Hadim ilçesinde bulunmaktadır.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 1666