Sultan İbn-i yamin el Ayaşi Hz. (Bünyamin Ayaşi)
Sultan İbn-i yamin el Ayaşi Hz. (Bünyamin Ayaşi) Türbesi, Ankara / Ayaş Yol Tarifi Al

Sultan İbn-i yamin el Ayaşi Hz. (Bünyamin Ayaşi)

Ankara’ya bağlı Ayaş’ta doğdu. Adı Mustafa, lakabı İbn Yâmîn olup bu kelime muhtemelen zamanla Bünyâmin’e dönüşmüştür. Sultan İbn-i yamin el Ayaşi Hz. (Bünyamin Ayaşi) hayatının ilk dönemleri hakkında yeterli bilgi yoktur. 16. yüzyıl müelliflerinden Mahmûd el-Kefevî onun Bayramiyye tarikatının Melâmiyye kolunun kurucusu Ömer Dede Sikkînî’nin halifesi olduğunu söyler. Ölüm tarihi olarak farklı tarihler belirtilmekte olup 1510’lar veya 1520 denilebilir. Sultan İbn-i yamin el Ayaşi Hz. (Bünyamin Ayaşi) Türbesi, Ankara Ayaş İlçesi'nde Bünyamin Ayaşi Camii içindedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 1552