İdris-i Muhelifi Hz. (İdris Muhtefi, Muhtevi)
İdris-i Muhelifi Hz. (İdris Muhtefi, Muhtevi) Türbesi, İstanbul / Beyoğlu Yol Tarifi Al

İdris-i Muhelifi Hz. (İdris Muhtefi, Muhtevi)

Günümüzde Yunanistan sınırları içinde bulunan Tırhala’da doğdu. Kaynaklarda İdris-i Muhelifi Hz.'nin (İdris Muhtefi, Muhtevi) doğum tarihi hakkında bir kayıt bulunmamaktadır; ancak seksen üç yaşında öldüğü bilindiğine göre 1534 yılında doğmuş olduğu düşünülmektedir. Bayramî Melâmîliğine mensup olan İdris-i Muhelifi Hz. (İdris Muhtefi, Muhtevi), benzer iddialar öne sürülerek Ebüssuûd Efendi’nin fetvasıyla idam edilen Hamza Bâlî ile aynı mürşide mensuptur. Tarikat silsilesi Hüsâmeddin Ankaravî, Pîr Ali Aksarâyî, Bünyâmin Ayâşî, Ömer Sikkînî vasıtasıyla Hacı Bayrâm-ı Velî’ye ulaşır. 1615 yılında vefat etmiştir. İdris-i Muhelifi Hz. (İdris Muhtefi, Muhtevi) Türbesi, İstanbul Beyoğlu İlçesi'nde Kulaksız Zindan arkası Mezarlığı'ndadır.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 1588