Abdülkadir-i Belhi Hz.
Abdülkadir-i Belhi Hz. Türbesi, İstanbul / Eyüp Yol Tarifi Al

Abdülkadir-i Belhi Hz.

Belh yakınlarındaki Kunduz’da doğdu. Özkent Hükümdarı Burhâneddin Kılıç’ın soyundan gelen Nakşibendî-Müceddidî şeyhi Seyyid Süleyman Efendi’nin oğludur. Abdülkadir-i Belhi Hz. 1855’te Belh’te meydana gelen karışıklıklar yüzünden, üç yüz kadar müridiyle ülkesinden hicret etmek zorunda kalan babasıyla birlikte İran ve Irak yoluyla Anadolu’ya geçip Konya’ya geldi. 1867’de Eyüp Nişancası’ndaki Şeyh Murad Buhârî Dergâhı meşihatına tayin edildi. Abdülkadir-i Belhi Hz., babasının ölümünden sonra 1887’de bu tekkenin şeyhliğine getirildi. Kırk altı yıl bu görevde kaldı. 17 Mart 1923’te vefat etti. Cenaze namazı Eyüp Camii’nde kılındı ve Şeyh Murad Dergâhı (Murad-ı Buhari Dergahı)’nın hazîresinde babasının yanına defnedildi. Abdülkadir-i Belhi Hz. Melami silsilesinin sonuncusudur.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2469