Hz. Enes bin Malik R.A.
Hz. Enes bin Malik R.A. Türbesi, Irak / Basra Yol Tarifi Al

Hz. Enes bin Malik R.A.

Hz. Muhammed S.A.V.’in Küçük Hizmetkârı

Hicretten on yıl önce doğdu (612). Hz. Enes bin Malik R.A. Hazrec kabilesinin Neccâroğulları sülâlesinden olup topladığı ekşi bir bakla çeşidi sebebiyle kendisine “Ebû Hamza” künyesini Resûl-i Ekrem S.A.V. vermiştir. Resûlullah’a on yıl hizmet ettiği için “Hâdimü’n-Nebî” lakabıyla anıldı. Resûl-i Ekrem Efendimiz’in terbiyesiyle yetişen Enes onunla birlikte Hudeybiye Antlaşması, Hayber seferi, Umretü’l-kazâ, Mekke’nin fethi, Huneyn Gazvesi, Tâif Muhasarası ve Vedâ haccında bulundu. Yaşının küçüklüğü sebebiyle savaşçı olarak katılamadığı Bedir Gazvesi’nde de Hz. Peygamber’in yanından ayrılmadı. Çok hadis rivayet ettikleri için “müksirûn” diye anılan yedi sahâbîden biri olan Hz. Enes bin Malik R.A., sayısı tekrarlarıyla birlikte 2286’yı bulduğu söylenen rivayetleriyle müksirûnun arasında üçüncü sırada yer almıştır. Hz. Enes bin Malik R.A.'ın Türbesi Irak’ın Basra Şehri’nde bulunmaktadır.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2969
Anahtar Kelimeler: Irak, Basra, Hz. Enes bin Malik R.A., Hazrec kabilesinin, Neccâroğulları