Hz. Abdurrahman R.A. (Sahabe Abdurrahman)
Hz. Abdurrahman R.A. (Sahabe Abdurrahman) Türbesi, Diyarbakır / Sur Yol Tarifi Al

Hz. Abdurrahman R.A. (Sahabe Abdurrahman)

Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri

Fil Vak‘ası’ndan (571) on yıl kadar sonra Mekke’de doğdu. Hz. Abdurrahman R.A.'ın câhiliye döneminde Abdüamr veya Abdülkâ‘be olan adı, müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber tarafından Abdurrahman olarak değiştirildi. Hz. Peygamber’le birlikte bütün savaşlara katıldı. Uhud’da yirmiden fazla yara aldı, hatta ayağındaki yaralar sebebiyle topal kaldı. Hicretin altıncı yılında (628) Dûmetülcendel üzerine yapılan bir seferde, Hz. Peygamber onu seriyye kumandanlığına getirdi ve başına sarık bağladı. Vefatında Hz. Peygamber’i kabre indiren dört sahâbîden biri Abdurrahman idi. Abdurrahman b. Avf yetmiş beş yaşlarında Medine’de vefat etti; vasiyeti üzerine cenaze namazını Hz. Osman kıldırdı. Türbesi Diyarbakır’ın Sur İlçesi'nde İsmet Paşa İlkokulu’nun karşısında, evin bahçesindedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 1335
Anahtar Kelimeler: Türbesi, Diyarbakır, Sur, İsmet Paşa İlkokulu, karşısında