Şeyh İbrahim Fıtri Hz.
Şeyh İbrahim Fıtri / Şükrüpaşa, 22030 Edirne Merkez/Edirne Yol Tarifi Al

Şeyh İbrahim Fıtri Hz.

Buhâra’dan seyâhat tarîkiyle Edirne’ye teşrîf buyurmuş a‘lem-i ulemâdan ve muhaddisînden bir zât-ı âlî-derecât olup kırk bin hadîs-i şerîf ezber ettiği mervîdir. Şeyh İbrahim Fıtri Hz. 1152 târihinde irtihâl-i dârü’l-cinân etmekle Buçuktepe Kabristânı’nda Kavak Kapı cihetinde (Yakınlarına) defn olunmuştur. Şeyh İbrahim Fıtri Hz.'nin Merkad-i şerîfleri ziyâretgâhtır. Âsâr-ı ilmiyelerinden Tuhfetu’n-nebî unvanlı bir Hadîs-i Erbain’i ve Buhâri-i şerîfe bir de şerhi vardır.
Kaynak: Riyâz-ı Belde-i Edirne  2-2 Cilt

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 1527
Anahtar Kelimeler: Edirne, Şeyh İbrahim Fıtri Hz., Merkad-i şerîfleri, Buçuktepe Kabristânı