Seyyid Ahmed Efendi (Koçağa, Koç Baba)

Seyyid Ahmed Efendi (Koçağa, Koç Baba)

İran Kuzey Azerbaycan Eyaleti Urmiye Şehri'nde Seyyid Ahmed Efendi (Koçağa, Koç Baba) Türbesi hakkında, Meşhur seyyah Evliyâ Çelebi Urmiye‟ye 1056/1646 senesinde yaptığı gezi sonucunda Koçbaba Türbesi ile ilgili bazı bilgiler nakletmektedir. Evliyâ Çelebi‟nin aktardığı bilgiler ermiş ya da büyük zat olarak kabul edilen insanlarla halk tabakası arasındaki ilişki açısından oldukça önemlidir. Çünkü halk tabakası genel olarakİran'ın Tebriz şehrine yaptığı seyahat sonucunda Evliyâ Çelebi, Koçbaba silsilelerinin Hz. Ebubekir‟e vardığını ve Hâcegân (Nakşibendî) tarikatında ulu sultan olduğunu kaydetmektedir. Urmiye şehrinde Koçbaba‟nın türbesinin olduğunu, türbesinin yanında bulunan ve dört yanı güllerle çevrili olan tekkesinde üç yüzü aşkın fukarasının olduğunu söyler. Ayrıca tekkesinin o zamanda hala büyük bir tekke olduğunu ifade etmektedir. Seyyid Ahmed Efendi, Diyarbakır'da medfun olan, Şeyh Aziz Mahmûd Urmevî Hz.'nin babasıdır.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 870
Anahtar Kelimeler: İran, Kuzey Azerbaycan Eyaleti, Urmiye , Seyyid Ahmed Efendi, (Koçağa, Koç Baba), Türbesi, Evliyâ Çelebi