Hz. Şeyh Sari R.A.

Hz. Şeyh Sari R.A.

Mısır Kahire Şehrind Hz. Şeyh Sari R.A. Türbesi Hadım Süleyman Paşa Camii Haziresindedir. Evliya Çelebi Seyahatnağmesinde geçer.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 832
Anahtar Kelimeler: Mısır, Kahire, Hz. Şeyh Sari R.A., Türbesi, Hadım Süleyman Paşa Camii, Haziresi, Evliya Çelebi, Seyahatnağme