Kân-ı Şühedâ Sahabeleri
Qazvin, İran Yol Tarifi Al

Kân-ı Şühedâ Sahabeleri

İran Kazvin Şehri'nde Kân-ı Şühedâ Sahabeleri, Evliya Çelebi Seyahatnağmesinde şöyle bahseder:Kazvin surunun Müşebbek Kapısı yakınında bir mezarlıktır ki mezar taşlarında olan tarihlerini bir adam bir yılda okuyamaz. Bu suskunlar vadisinde nice yüz büyük veliler, büyük şeyhler, müellifler, tefsirciler, hadis bilginleri, yazarlar, şairler var ki yazılıp sıralanması mümkün değildir. Hatta Kân-ı Sahbâ adlı bir ünlü mezarlık kısmı vardır. O icabet mahallinde 3.000 seçkin sahâbenin gömülü olduğu muhakkaktır. Zira gece gündüz bu mahalde nur parlayıp nevrûz günü olur.

Buraya yakın Kân-ı Şühedâ ziyâreti derler bir türbedir ki her Cuma gecesinde yüzlerce zahidler bu icabet mahalline gelip o karanlık gecelerde sabaha dek ibadet edip nice yüz kimseler halkın içinde açıkça nurları görürler, ulu türbedir, Allah sırlarını aziz etsin ve hepsinden razı olsun. 

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 1416
Anahtar Kelimeler: İran, Kazvin, Kân-ı Şühedâ Sahabeleri, Evliya Çelebi Seyahatnağme, 3.000 sahâbe