Katırcı Halil Baba Hz.

Katırcı Halil Baba Hz.

Bursa Yıldırım İlçesi'nde Katırcı Halil Baba Hz. Ramazan Baba Dergahı'nda Işıklar semtinde eski dergâh idi . Ramazan Baba Tekkesi, Aydın veya Akkirman'dan geldiği öne sürülen ve 1030 H. (1621) tarhinde vefat eden Ramazan Baba adlı bir zat tarafından yaptırılmıştır. Bursa dergâhları üzerine yapıtları olanların hakkında ikircikli ifadeler kullandıkları ancak Zeyniye'den olduğunu söyledikleri biridir. Kullanılan "Dede" ve "Baba" sanlarından, dergâhın başlangıta, Ahmet Hikmet Efendi Nakşibendî'ye gelinceye değin Bektaşî inancıyla ibâdet edildiği anlaşılmaktadır.

Katırcı Halil Baba'nın 18. Yüzyıl sonlarında görev yaptığı Ramazan Baba Tekkesi, Işıklar Semti Piremir Mahallesi'nde olduğu kaynaklarda belirtilen bu tekkeden hiçbir yapı günümümüze ulaşmamıştır. Tekke arsası üzerinde günümüzde Işıklar Askeri Lisesi bulunmaktadır. Ramazan Baba'dan sonraki bilinen şeyhleri: Hacı Dede (?), Veli Dede (öl. 1667), Hasan Dede (?), İbrahim Mürsel Baba (öl. 1750), Çakır Mehmet Dede (öl. 1778), Katırcı Halil Baba (1799), Çorumlu Mehmet Baba (öl. 1801), Hacı Mehmet Dede (öl. 1818), Halim Dede Bektaşi (1851), Ahmet Hikmet Efendi Nakşibendî (öl. 1846), Abdülgafur Efendi Efganî (öl. 1861), Ahmet Efendi (?), Süleyman Baba Bektaşi (türbedar, öl. 1895), Sabit Efendi (öl. 1911) görev yapmışlardır.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 1816
Anahtar Kelimeler: Bursa, Yıldırım, Katırcı Halil Baba Hz., Ramazan Baba Dergahı, Işıklar, Ramazan Baba Tekkesi