Şeyh Carullah bin Şami Hz.

Şeyh Carullah bin Şami Hz.

Kırıkkale Sulahyurt İlçesi'nde Şeyh Carullah bin Şami Hz. Türbesi, Yeşilyazı Köyü, Yeşilyazı Camii'nde dir. Camii Kare planlı olup, dış duvarlar kesme taşlarla örülmüştür ve zaman zaman onarım geçirmiştir. Doğuda yer alan camii kapısı üzerinde Osmanlıca bir kitabe vardır. Kitabenin açıklaması: Allah-u Teala buyurdu: Yeryüzünde Allahın mescitlerine ancak Allah’a ve ahiret gününe inananlar iman ederler. Sure: ( Tövbe Suresi ) Peygamber Aleyhüsselam buyurdu; Dünyada Allah için Mescit inşa edeni Allah – u Teala cennette mislini bina eder. ( Hadis-i Şerif ) Bu mübarek mescidi salihlerin mürşidi Şeyh Carullah İbni Şeyh Şamii bina etti sene 938 M.S. 1518. Caminin tek şerefeli minaresi güneydoğu köşesinde yer alır. Minare girişi dışarıdan 3 basamaklı merdivenle sağlanmaktadır. Minare kesme taşlarla yapılmış olup orijinal mimari özelliklerini korumaktadır. Türbe: Camii içinde yer almakta olup batı duvarından geçilmektedir. Türbe kareye yakın dikdörtgen planlıdır ( 6,70 X 5,80 m.). 4 duvar üzerine oturan tek kubbeli, kubbe duvarların birleştiği köşeler pandantiflerle desteklenmiştir. 3 duvarda birer küçük pencere vardır. Türbe içinde Nakşibendi tarikatından Şeyh Carullah hazretlerinin büyük sandukası ile hanımı ve iki kızı, iki oğluna ait beş mezar vardır. Türbenin zemini ve mezarlar beton ile kaplanmıştır. Camii giriş kapısının sağ tarafındaki bölmede Carullah Hazretlerinin hizmetkarına ait olduğu söylenen bir ahşap sanduka vardır. Hazire: Camii avlusunda küçük bir mezarlık olup, birinin şahidesinde üç ayna içinde Osmanlıca yazı mevcuttur. Alt kısmı tahrip olduğundan okunamamıştır. Söz konusu taşın arkasında da iki adet dairesel motif vardır.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 987
Anahtar Kelimeler: Kırıkkale, Sulahyurt, Şeyh Carullah bin Şami Hz., Türbesi, Yeşilyazı Köyü, Yeşilyazı Camii