Hz. İlyas A.S.
Hz. İlyas A.S. Türbesi, Eyyüpnebi Mahallesi, 63700 Viranşehir/Şanlıurfa Yol Tarifi Al

Hz. İlyas A.S. 

Halkını Hakk Yoluna Davet Eden Peygamber


Hz. İlyâs A.S.’ın adı Kur’ân-ı Kerim’de iki defa İlyâs şeklinde bir defa da İlyâsîn şeklinde zikredilmektedir. Mümin kullardan olup bulunduğu kavmin taptığı Ba’l inancıyla mücadele ettiği ve daha sonra gelenler arasında hayırla anıldığı belirtilmektedir. Yunanca ve Latincede Elias, Süryânice’de Eliya olarak bilinir. Rivayetlere göre Hz. Hârûn A.S.’a dayanan bir soya mensuptur. Hezekiel peygamberden sonra İsrâiloğulları içinde birçok bid‘at ortaya çıkmış, İsrâiloğulları Allah’a verdikleri sözü unutup Ba’l’e tapmaya başlamışlar, bunun üzerine Allah onlara İlyâs’ı peygamber olarak yollamıştır. Bir rivayete göre küçüklüğünde vuku bulan bir hadise üzerine dağlara kaçıp ömrünün kırk yılını oralarda geçirmiş, kırk yaşında kendisine peygamberlik verilmiş, yetmiş karyeye gönderilmiştir. Hz. İlyas A.S. Türbesi Şanlıurfa’ın Viranşehir ilçesindedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 5033
Anahtar Kelimeler: Hz. İlyas A.S., Türbesi, Şanlıurfa, Viranşehir, Peygamber