Bahşi Yahya Hz.
Bahşi Yahya Hz. Türbesi, Çanakkale / Ezine Yol Tarifi Al

Bahşi Yahya Hz.

Çanakkale Ezine İlçe'sinde medfun olan, Bahşi Yahya Hz. Bursa'da medfun Emîr Sultan hazretlerinin halifelerinden fazilet sahibi arif bir zattır. Alaşehirde medfun Şeyh Sinan Efendiden ve büyük Lütfullah Efendiden sülûkünü tamamlamış olup, Karasi (Balıkesir) kazalarından Gönenlidir. H. 840, M 1436 da  Yaylacık'ta vefat etmiştir. Türbesi, Yaylacık Köyü'nde Hacıbaba Camii yanındadır. Eserleri basılmış olup aşağıdadır:

(Şerhu Şiratü'l-İslâm), (İVIenakib-i Emîr Sultan), (Envarü'l-Kulûb),
(Menakib-i Şeyh Muhammed İbni îsa Akhisarî), (Sihah-i Acemi), (Makteli
îmam-ı Hüseyin), (Dîvan-ı İlahiyat), (Mevlid-i Nebî) dir.

Şir'a şerhinin bir nüshası Nuruosmaniye kütüphanesinde vardır.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 1704