Hz. Piri Sefa R.A.
Hz. Piri Sefa R.A. Türbesi, Gaziantep / Şahinbey Yol Tarifi Al

Hz. Piri Sefa R.A.

Yuşa Peygamber ile Hz. Piri Sefa R.A. aynı yerde yatmaktadırlar. Hz. Piri Sefa R.A. hakkındaki rivayetlere göre Hz. Yuşa’nın türbedarı olduğu ve ölünce buraya gömüldüğü söylenmektedir. Bir başka rivayete göre ise Pir Sefa Medinelidir ve Ensarlardandır. Gazziantep’in Müslümanlar tarafından fethinde Hz. Ali kumandasında buraya gelmiş, Karaçomak’la yan yana savaşırken uğradığı zorlu bir kılıç darbesi ile gövdesi ikiye bölünmek suretiyle şehit olmuştur. Bunun üzerine Hz. Ömer, Yuşa’nın yanına defnederek ‘kendini Peygamber-i Zişan’la komşu ettim’ demiştir. Hz. Piri Sefa R.A. Türbesi Gaziantep Şahinbey İlçe'sinde dir. 

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2609