Hz. Zülkifl A.S.
Hz. Zülkifl A.S. Türbesi, Diyarbakır / Eğil Yol Tarifi Al

Hz. Zülkifl A.S.

Diyarbakır Eğil İlçe'sinde Hz. Zülkifl A.S. Türbesi, Genç bir peygamber


Rivayetlere göre, ismi Bişr olup Zülkifl lakâbıdır. Bu lakap, Hz. Zülkifl A.S.'a Elyesa’ -aleyhisselâm-’dan sonra, dinin emirlerini İsrâîloğulları’na bildirmeye kefil olup, bir de zamanındaki peygamberlerin amellerini işleyip kat-kat sevaba nail olduğu için verilmiştir. Nitekim Arapça ’da “zü” sâhip, “kifl” de kefalet (kefillik), nasip, kısmet, kat (misil) gibi manalara gelir. Bu lakap ile, dünyevî zenginlik ve kısmetler değil, üstün kişilik hususiyetleri ve ahiretteki yüksek dereceler kastedilmektedir. Hz. Zülkifl A.S. Türbesi Diyarbakır ili Eğil İlçe'sinde dir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 3843