Hz. Muğire Bin Şube R.A.
Hz. Muğire Bin Şube R.A. Türbesi, Hatay / Altınözü Yol Tarifi Al

Hz. Muğire Bin Şube R.A.

Mugîre Bin Şu’be, Taif’de doğdu. Sakif kabilesine mensuptur. Taif’deki rahiplerle anlaşamadı. Medine-i Münevvere’ye yerleşti. Hz. Muğire Bin Şube R.A. Hicretin beşinci yılında Hendek Gazvesi sırasında İslâm’la şereflendi. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in yanında gazâlara iştirak etti. Seriyyelerde kumandanlık yaptı. Şecere-i Rıdvan altında biat etti. Hudeybiye antlaşması sırasında Efendimizin yanından hiç ayrılmadı. Onun hizmetinde bulundu. O, Tâif’lilerin küfür karanlığından kurtulmasına vesile oldu. Kendi kabilesi Müslüman olunca Tâifliler zulüm ve işkence yapmaya başladı. Durumu Resûl-i Ekrem (s.a)’e anlatınca Efendimiz onu Taif üzerine gönderdi. Mugîre (r.a) oradaki bütün putları kırdı. Putların acizliklerini gören Tâif halkı da bu vesile ile Müslüman oldu. Hz. Muğire Bin Şube R.A. Türbesi Hatay Altınözü İlçesinde dir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 3792
Anahtar Kelimeler: Hz. Muğire Bin Şube R.A., Türbesi, Hatay, Altınözü, Ziyaret