Hz. Kab Bin Malik R.A.
Hz. Kab Bin Malik R.A. Türbesi, İstanbul / Fatih Yol Tarifi Al

Hz. Kab Bin Malik R.A.

Ebû Abdillâh Kâ’b b. Mâlik b. Ebî Kâ’b Amr el-Hazrecî (ö. 50/670) Hz. Muhammed’in meşhur üç şairinden biridir. Hicretten önce Medine’de İslâmiyet’i kabul etti. 622 yılı hac mevsiminde Resûlullah’ı Medine’ye davet etmek üzere Mekke’ye giden Ensar heyetinde bulundu. Ka’b Bin Malik 77 yaşında İstanbul surlarında şehit olmuştur. Hz. Kab Bin Malik R.A. Türbesi Eyüp Sultan’da, Haliç Köprüsü’nün altında, Hz. Ka’b mescidinde bulunmaktadır.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 13349