Hz. Ebu Zer El Gifari R.A.
Hz. Ebu Zer El Gifari R.A. Türbesi, İstanbul / Fatih Yol Tarifi Al

Hz. Ebu Zer El Gifari R.A.

Hz. Peygamber S.A.V.’in miladi 610 yılında davete başladığı haberini alan Hz. Ebu Zer El Gifari R.A. derhal Mekke’ye geldi ve O’nun huzurunda İslam’a girerek ilk Müslümanların arasına dahil oldu. Bu sebeple ki o, ilk bedevi Müslüman kabul edilir. İslam dinini kabul etmesinden önceki gözü pekliğini Mekke’de de sergileyen Hz. Ebu Zer El Gifari R.A., gizli davetin gerçekleştiği ve Müslüman olanların ancak Mekke’nin uzak vadilerinde toplanıp ibadet edebildikleri bir dönemde Kâbe’ye giderek İslam’a girdiğini herkese açıklama cesaretini gösterdi. Üstelik bununla da iktifa etmeyerek orada bulunan müşrikleri, puta tapmaktan vazgeçip tevhid inancını benimsemeye çağırdı. Hz. Ebu Zer El Gifari R.A. Türbesi, İstanbul Fatih İlçesi Ayvansaray Mahallesinde Hz. Ebuzergifari Cami bahçesindedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 5943