Fahreddin-i Acemi Hz.
Fahreddin-i Acemi Türbesi, Edirne / Merkez Darülhadis Cami bahçesi kıble tarafında Yol Tarifi Al

Fahreddin-i Acemi Hz.

Edirne İli Fahreddin-i Acemi Hz. Türbesi

Hanefî mezhebi fıkıh, kelâm ve tefsîr âlimi. Osmanlı devletinin ikinci Şeyhülislâmı, İran’dan Anadolu’ya geldiği için Acemî denilmiştir. Doğum yeri ve târihi, kaynaklarda bildirilmemektedir. 865 (m. 1460) senesinde Edirne’de vefat etmiştir. Dâr-ül-hadîs Câmii önünde Kıble tarafındaki Hazireye defnedilmiştir.
 

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2495
Anahtar Kelimeler: Edirne, Fahreddin-i Acemi Hz., Türbesi