Üç Bin Sahabi R.A.
Üç Bin Sahabi R.A. , İstanbul / Beyoğlu Yol Tarifi Al

Üç Bin Sahabi R.A.

Binlerce şehid Sahabe-i Kiram’ın medfun olduğu Türbe

İstanbul Beyoğlu ilçe'sinde Üç Bin Sahabi R.A. Tersane arkasında Zindan Arkası Mezarlığı'nda olduğu rivayet edilir. Evliyâ Çelebi, bu sahâbe türbeleri hakkında Şöyle bir bilgi vermektedir: Koca Mustafa Paşa Semti‘ne üç sahâbe defnedilmiştir. Diğer binlerce Şehid, kayıklar ile İstanbul‘un kuzey tarafında eski bir mezarlık olan ve Tersane Ardı denilen yere götürülüp büyük mağaralar içinde defnolundular. Ömer b. Abdülaziz zamanından beri nice Sahâbe-i Kiram İstanbul ve Galata‘dan sonra hepsi bu mezarlıkta gömülüdür. Şeyh Maksut da kayıklarla getirdiği ve buraya defnettiği Şehidler için mezarlığa bir büyük sert taş diktirdi. Üzerine de kendi el yazısı ile şu beyiti yazdı:

“Bunlar anlar kim gelup gittiler
Gelup de iş bu fenâda nittiler
Geldiler ve gittiler ve yittiler
Âkıbet dâr-ı bekâya gittiler.”

Allah cümle ehli imanı şefaatlarına nail eylesin.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2476