Hz. Şeyh Mansur Simati R.A.
Hz. Şeyh Mansur Simati R.A Türbesi, Kilis Yol Tarifi Al

Hz. Şeyh Mansur Simati R.A.

Hz. Muhammed’e sofra kurma hizmetinde bulunan sahabelerden biri

İslam peygamberi Hz. Muhammed S.A.V.’e hizmet eden onun sofrasını açan kişi olarak bilinir. Bu sebeple sofra, yemekler, ziyafet anlamlarına gelen  “simati” adıyla anılmaktadır. Yalnız Hz. Muhammed S.A.V.’e değil ziyarete gelen sahabelere ve fakir insanlara da hizmette bulunmuştur. Hz. Peygamberin ashabındandır. Hz. Şeyh Mansur Simati R.A. Hz. Ebu Bekir’in halifeliği zamanında İslam orduları ile Kilis’e geldiği bu bölgede 634 yılında şehit olduğu bilinmektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde adı geçmektedir. Hz. Şeyh Mansur Simati R.A. Türbesi bugün Kilis ilinde halen ziyaret edilmektedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2670
Anahtar Kelimeler: Evliya Çelebi, Seyahatname, Hz. Şeyh Mansur Simati R.A., Türbesi, Kilis