Hz. Dülük Baba R.A. (Davud Eşter)
Hz. Dülük Baba R.A. (Davud Eşter) Türbesi, Şehitkamil / Gaziantep Yol Tarifi Al

Hz. Dülük Baba R.A. (Davud Eşter)

Gaziantep Şehitkamil İlçe'sinde Hz. Dülük Baba R.A. (Davud Eşter) Türbesi, Evliya Çelebi Seyahatnağmesinde geçen, Dülük Baba: Selim Şah Mısır'a giderken yoluna çıkıp, "Yolun kolay olsun Selim oğlan, derler. Mısır'ı filân ayda alıp Mekke Medine sahibi olunca bana bir tekke yapar mısın?" diye Mısır'ın fethini müjdeler. Melâmî Bektaşîlerden bir ulu sultanmış. Gerçekten de söylediği günde Mısır fethedilir. Selim Han fetihten sonra Ayntab'a gelip Dülük Baba'yı vefat etmiş bulunca nurlu kabri üzerine türbe yapar.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 3752