Hz. Şit A.S. ( Makam)
Hz. Şit A.S. ( Makam), Şehitkerim Mahallesi, 3424. Sk. No:37, 33440 Tarsus/Mersin Yol Tarifi Al

Hz. Şit A.S. ( Makam)

İnsanların İkinci Atası


Hz. Adem’in üçüncü oğludur. İslâmî kaynaklarda Hz. Şit A.S.’ın peygamber olduğu, babası Âdem’e indirilen suhufu topladığı, Allah’ın ona da sayfalar indirdiği rivayet edilir. Taberî, Âdem öldükten sonra Allah’ın Şît’e elli yaprak inzâl ettiğini yazar. Kendisine indirilen suhufta hikmet, kimya, simya, riyâzî ilimler ve bazı sanatlardan bahsedildiği nakledilir. Âdem’in çocukları arasında en güzeli, en faziletlisi, en sevileni ve kendisine en çok benzeyenidir. Babası Âdem ona birçok şeyi öğretmiş, gelecekteki tûfan hakkında bilgi vermiş ve onu kendisine vâris kılmıştır. Şît döneminde insanlığın yeryüzüne dağıldığı ve Şît’in 1000 şehir kurduğu rivayet edilir. Şît’in Hazura ile evlendiğine ve ondan Yaniş adlı bir oğlu ile Na‘mete adlı bir kızının doğduğu nakledilir. Şît’in soyu bu oğlu vasıtasıyla devam etmiştir. Hz. Âdem’in çocukları arasında Hâbil’in zürriyeti olmadığı, Kabil’in zürriyeti de Nûh tufanında ortadan kalktığı için insanlığın Âdem’den sonraki ikinci atasının Şît kabul edildiği bildirilir. Müslüman âlimler Hz. Peygamber’in soy kütüğü içerisinde Şît’e de yer verirler. İçel ili Tarsus İlçe'sinde Hz. Şit A.S. ( Makam) Ulu Camii içerisindedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 5554