İsmail Maşuki Hz.
İsmail Maşuki Hz. Türbesi, Beşiktaş / İstanbul Yol Tarifi Al

İsmail Maşuki Hz.

Bayrami-Melami geleneğine bağlı evliyalardan biri
1508/9 tarihinde doğduğu rivayet edilmektedir. İsmail Maşuki Hz. Halk arasında Oğlan Şeyh veya Çelebi adıyla bilinmektedir. Bayrami – Melami’nin kutbu Pir Ali Aksarayi’nin oğludur. Müridlerinin çoğunluğunu sipahilerin oluşturması sebebiyle devlette endişe yaratmıştır. Yapılan ihbarlar sonucusunda zendeka ve ilhad suçundan mahkeme önüne çıkarılmıştır. Kanuni döneminin önemli Şeyhülislamlarından Ebu Suud Efendi kendisini kurtarmaya çalışsa da başarılı olamamıştır. Şeyhülislam Kemalpaşazade’nin fetvasıyla 1529 senesinde idam edilmiştir. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, On Müridi ile birlikte ayni yerde yatıyorlar diye geçen.İsmail Maşuki Hz. Türbesi bugün halen İstanbul Bebek’te bulunan Kayalar Mescidinin bahçesinde ziyaret edilebilmektedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2768