Hz.Selman-i Farisi R.A.
Hz.Selman-i Farisi R.A. , Nusaybin / Mardin Yol Tarifi Al

Hz.Selman-i Farisi R.A.

Müslüman olan İran asıllı ilk sahabe

Silsile-i Aliyye'nin 3. sü olan, Hz.Selman-i Farisi R.A.'ın asıl adı Mahbe b. Buzehmeşan b. Mürselan b.Yehbuzan’dır. Hz.Selman-i Farisi R.A. İslamiyeti kabul ettikten sonra Selam İbnü’l-İslam ismini almıştır. Babası Mecusi dinine mensup olup kendisi tüm karşı çıkmalarına rağmen Hristiyanlığı seçmiştir. Hristiyan bir papazdan son peygamberin geleceğini öğrenmesi üzerine Medine’ye giderek Müslüman olmuştur. Hz.Selman-i Farisi R.A.'ı önemli yapan en önemli olay Hendek Savaşı öncesinde Hz.Muhammed S.A.V.’e “hendek”kazılması yönünde fikir beyan etmesidir. Hz.Ömer R.A. döneminde Medain’e vali tayin edilmiştir. Hz. Osman’ın hilafetinin sonlarına kadar valilik yapmıştır. Vefatı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte 656 yılında valilik görevine devam ederken veyahut sonrasında öldüğü sanılmaktadır. Türbesi Mardin Nusaybin ilçesindedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 4822
Anahtar Kelimeler: Silsile-i Aliyye'nin 3. sü, Hz.Selman-i Farisi R.A., Mahbe b. Buzehmeşan b. Mürselan b.Yehbuzan, Hz.Selman-i Farisi R.A. Selam İbnü’l-İslam