Hz. Yunus A.S.
Hz. Yunus A.S. Türbesi, Kurtuluş Cad., No:125-1, Antakya, Hatay, Türkiye Yol Tarifi Al

Hz. Yunus A.S.

Balığın Karnında Allah’a Dua Eden Peygamber


Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yunus A.S.'a vahiy indiği, doğru yola sevk edilenlerden, âlemlere üstün kılınanlardan, sâlihlerden ve peygamberlerden olduğu bildirilir. Kur’an’ın onuncu suresi Yûnus adını taşımaktadır. Bu surede, kendilerine azap geleceği bildirilince iman etmeleri sayesinde azaptan kurtulan yegâne kavmin Yûnus kavmi olduğu beyan edilir. Kur’ân-ı Kerîm’e göre Allah’ın elçilerinden biri olan Hz. Yunus A.S. -kavmi kendisine inanmayınca- öfkeyle onlardan uzaklaşmış, yüklü bir gemiye binmiş, çıkan fırtına sırasında çekilen kura neticesinde kaybederek denize atılmış ve kendisini bir balık yutmuştur. Eğer Yûnus, Allah’ı tesbih edenlerden olmasaydı insanların tekrar dirileceği güne kadar o balığın karnında kalabilirdi; fakat o, “Senden başka ilâh yoktur, şüphesiz ben zalimlerden oldum” demiş, ardından duası kabul edilerek, Allah’ın rahmetiyle güçsüz bir halde balığın karnından çıkarılmış, kendisine gölge yapması için yanında kabak cinsinden geniş yapraklı yaktîn bitkisi yaratılmış, daha sonra 100.000 veya daha fazla insana peygamber olarak gönderilmiştir. Hatay Antakya İlçe'sinde Hz. Yunus A.S. Türbesi Habib-i Neccar Camii içindedir. Aynı Türbede Habib-i Neccar Hz. ile beraber medfundurlar.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 4947