Muhammed Ma'sum Faruki Hz.
Muhammed Ma'sum Faruki Hz. Türbesi, Serhend / Hindistan Yol Tarifi Al

Muhammed Ma'sum Faruki Hz.

Silsiley-i Aliyye’nin yirmi beşinci halkası olan evliya
İmam-ı Rabbani Hazretleri’nin oğludur. Seyfeddin Faruki Hazretleri’nin babasıdır. 1599 senesinde Hindistan’ın Serhend şehrinde doğmuştur. Muhammed Ma'sum Faruki Hz. Zikir ve mukarebeyi babası İmam-ı Rabbani’den aldıktan sonra akli ve nakli ilimleri de tahsil etmiştir. 16 yaşında iken tüm ilimlerin tahsilini bitirip tasavvufa yönelmiştir. Babası İmam-ı Rabbani Hazretleri’nin vefatından sonra vaz ve irşad makamına geçerek talebe yetiştirmiştir. İslam tarihindeki hidaeyeti en yaygın olan alimlerden biri olmuştur. Dokuz yüz bine yakın talebesi olmuştur. Bunlardan birçoğu evliya mertebesine erişmiş birçoğu da mürşid-i kamil olarak irşad ile emrolunmuştur. Muhammed Ma’sum Faruki birçok alim yetiştirmiş olup bunlardan en büyüğü Muhammed Hanif-i Kabili’dir. Silsiley-i Aliyye’nin yirmi beşinci halkası olan, Muhammed Ma'sum Faruki Hz. 1668 senesinde Serhend’de vefat etti. Türbesi bugün halen Hindistan’ın Serhend kentinde ziyaret edilebilmektedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 1343
Anahtar Kelimeler: Silsiley-i Aliyye’nin, Muhammed Ma'sum Faruki, Serhend, Türbesi