Emir Ahmed-i Buhari Hz.
Emir Ahmed-i Buhari Hz. Türbesi, Fatih / İstanbul Yol Tarifi Al

Emir Ahmed-i Buhari Hz.

Peygamber efendimizin torunlarından olup İstanbul’da bulunan büyük velilerden biri
Aslen Buharalıdır. Peygamber efendimizin torunlarındandır. Emir Ahmed-i Buhari Hz. 1445 yılında doğduğu rivayet edilmekle birlikte kesin değildir. Buhara’da tahsilini tamamladıktan sonra Semerkant’a geçerek burada Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin talebesi olmuştur. Emir Ahmed-i Buhari Hz. İstanbul Fatih’te yıllarca talebe yetiştirmiştir. İstanbul’da ilk Nakşibendi Tekkesi’ni kurmuştur. Burada yetiştirdiği talebelerinden halifesi Hekim Çelebi kendi adıyla anılan bir dergah açmış bir diğer halifesi Lamii Çelebi de Bursa’da Nakkaş Ali Tekkesi’nde hizmetine devam etmiştir. Emir Ahmed-i Buhari Hazretleri 1516 senesinde vefat etmiştir. Türbesi bugün halen İstanbul Fatih ilçesinde ziyaret edilebilmektedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 1946