Hz. Lokman A.S. ( Makam)
Hz. Lokman A.S. , Şehitkerim Mahallesi 33440 Tarsus/Mersin Yol Tarifi Al

Hz. Lokman A.S.

Tabiplerin Efendisi: Kartallar Kadar Uzun Yaşayan Peygamber


Kur’an’da Hz. Lokman A.S.’la ilgili bilgiler, aynı adı taşıyan surede onun iki defa ismen zikredilmesinden ve oğluna verdiği bazı öğütlerin naklinden ibarettir. Lokman’ın ne kadar yaşadığı konusunda farklı rivayetler vardır. Bu rivayetlere göre Lokman Allah’tan uzun ömür dilemiş, tercih kendisine bırakılınca Araplar’da uzun ömrün simgesi olan kartaldan hareketle yedi kartal ömrü kadar yaşamayı istemiştir. Lokman’ın beş yüz altmış, bin, üç bin, üç bin beş yüz veya dört bin yıl yaşadığı nakledilmektedir. Bu sebeple kendisine “Lokmânü’n-nüsûr” (kartallar kadar uzun yaşayan Lokman) denildiği gibi “el-Muammer” (uzun ömürlü) lakabıyla da anılmıştır. Lokman diğer özellikleri yanında hekimliğin atası olarak da tanınmış, onun bütün bitkilerin özünü bildiği söylenmiş ve kendisinden dertlere şifa olacak reçeteler ve formüller nakledilmiştir. İçel Tarsus İlçe'sinde Hz. Lokman A.S. (Makam) Türbesi Ulu Camii içindedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2311