Seyyid Emir Külal Hz.
Seyyid Emir Külal Hz. Türbesi, Buhara / Özbekistan Yol Tarifi Al

Seyyid Emir Külal Hz.

Silsile-i Aliyye’nin on beşinci halkası olan evliya
Seyyid Emir Külal 1284 tarihinde Buhara’nın Suhari köyünde doğmuştur. Seyyid Emir Külal Hz. Peygamber efendimizin neslinden olup Hz. Hüseyin’in soyundan geldiği için kendisine “Emir” lakabı verilmiştir. Mesleğinin çömlekçi olmsı sebebiyle de Farsça “çömlekçi” manasına gelen “külal” ismiyle anılmaktadır. Silsile-i Aliyye’nin on beşinci halkasıdır. Muhammed Baba Semmesi’nin talebesi olmuştur. Kendi gibi büyük veliler de yetişmiştir. Bunlardan en önemlisi Behaeddin-i Buhari Nakşibend Hazretleri’dir. 1370 tarihinde doğduğu köyde vefat etti ve oraya defnedilmiştir. Seyyid Emir Külal Hz. Türbesi bugün halen Özbekistan’ın Buhara kentinde ziyaret edilebilmektedir.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 3277
Anahtar Kelimeler: Seyyid Emir Külal, Türbesi, Özbekistan, Buhara